Primera Firma del VideoActa: Acta Pleno Extraordinario 26/06/2023- Ezohiko Osoko Bilkura

Sujeto: GIVENNAME=CRISTINA - SURNAME=FABO LEGARDA - O=AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR
Firmado el: 26/06/2023 12:04:12
Emisor: CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES
Validez, Tipo de Firma o HASH
Válido
cf5852bfd42caebf32eef02e227f0cc842007c6f91ca5425419cd2de0a56fb1b.
CN:Common Name; OU: Organizational Unit; O: Organization; C: Country; ST: State; L: Locality